Privacy

Revisiedatum: 16 september 2021

De website is toegankelijk via het adres https://foodbox.15gram.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door 15gram BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 C2, België, opgenomen in de KBO onder het nummer 0448.142.473, hierna genoemd “15gram”.

1. Verantwoordelijke voor de werking

15gram is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op haar Website.
15gram leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”.
Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

Bij uw aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief alsook op papier in de winkel: de naam en voornaam, de woonplaats en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm).

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies.
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van 15gram en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Zie punt 8 voor de cookie policy.
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door 15gram en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van 15gram dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden
De persoonsgegevens worden verzameld om:
  • aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij 15gram hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding.
Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan info@15gram.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

3.3 ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door 15gram.

5. Recht van toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren, te wijzigen of te laten verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan info@15gram.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website of per brief aan 15gram BVBA met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 C2, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.
De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan 15gram mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan 15gram.

6. Recht van verzet

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@15gram.be of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

15gram stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. 15gram heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan 15gram aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
15gram houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die 15gram niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door 15gram. 15gram is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. 15gram raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.

8. Cookies

8.1 Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door 15gram wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door 15gram gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen 15gram enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.

8.2 Informatie over het gebruik van cookies door 15gram

De website van 15gram gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die 15gram gebruikt en het doel hiervan.
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die de cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

8.3 Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door URL).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4. Toestemming door de gebruiker

Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen.
Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. De browserinstellingen Veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6. Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op: http://www.allaboutcookies.org.
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7. Welke cookies gebruikt 15gram op haar websites
Partij Cookies Meer informatie
15gram remember_*
laravel_session
XSRF-TOKEN
token
15gram
15gramkookbox
Deze cookies gebruiken we om uw voorkeuren en huidige sessie in bij te houden, alsook ter beveiliging van onze website.
Cookie Consent cookieconsent_dismissed Deze cookie helpt ons te onthouden dat je onze jurisische kennisgeving inzake ons cookiegebruik hebt gelezen.
Zopim / Zendesk __zlcmid We gebruiken Zopim om de livechat met onze klantendienst te voorzien op onze website. Deze cookie bewaard het Zopim Live Chat ID om uw toestel te identificeren tijdens uw bezoek.
Bezoek de Privacy Policy van Zopim voor meer info.
AddThis __atssc
__atuvs
__atuvs
We gebruiken AddThis als derde partij voor social sharing.
Bezoek de Privacy Policy van AddThis voor meer info.
MailMunch mailmunch_shown
mailmunch_second_pageview
Deze cookies voorkomen dat je de pop-up van MailMunch voor onze nieuwsbrief niet meer te zien krijgt in je volgende sessies.
Google Analytics / Google Tag Manager _ga
_gid
_dc_gtm_*
__utma
__utmb
__utmt
__utmz
Deze cookies worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen over hoe onze gebruikers onze site gebruiken. Deze informatie bevat o.a. hoeveel paginas er worden bezocht, van waar deze paginas bezocht worden en welke paginas er bezocht worden. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.
Bezoek de Privacy Policy van Google voor meer informatie.
Hotjar _hj* We gebruiken Hotjar om anonieme informatie te verzamelen in 'heatmaps' bijvoorbeeld om zo onze website te kunnen verbeteren.
Bezoek de Privacy Policy van Hotjar voor meer informatie.
Crazy Egg _ceir
is_returning
_CEFT
ceg.s
ceg.u
We gebruiken Crazy Egg om anonieme informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren.
Bezoek de Privacy Policy van Crazy Egg voor meer informatie.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Overige bepalingen

10.1 Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat 15gram zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

10.2 Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop 15gram gegevens verzamelt kan men contact opnemen met 15gram op het volgend adres: 15gram BVBA, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 C2, België of op info@15gram.be.
Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.
Elke mededeling van 15gram aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.